Om Multikomfort

Hva er Multikomfort?

Hva er Multikomfort?
Multikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. Multikomfort er utvalgte produkter og løsninger i henhold til gjeldene krav for VVS- og byggebransjen.
Multikomforthuset i Larvik

Med Multikomfort har vi gjort det enda enklere å imøtekomme gjeldende byggekrav, samtidig som konseptet legger til rette for effektive og lønnsomme byggeprosesser.

Optimera og Brødrene Dahl har i samarbeid utviklet og definert Multikomfort, for å øke kunnskapen om fremtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og for å forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS.

Multikomfort-standarden stiller høyere krav til løsninger og utstyr enn dagens TEK10. Multikomfort-konseptet omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter.

Multikomfort er egnet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Standardene som er satt gjør det enkelt å bruke løsninger for rehabilitering, for på den måten å sikre at eldre bebyggelse oppgraderes til dagens komfortnivå.

Multikomfort baserer seg på kvalitetsprodukter og kjente arbeidsmetoder, og er derfor egnet for alle typer bygg.