Multikomfort verdier

Behagelig inneklima

Behagelig inneklima
Moderne oppvarmings- og ventilasjonsløsninger, som sørger for ren luft og behagelig temperatur hele året.

Systemene for ventilasjon og varme er utviklet for på best mulig måte å ivareta et inneklima som er stabilt og behagelig gjennom alle årstider, og som tillater daglige aktiviteter uten at temperatur eller luftfuktighet påvirkes. Ren luft er en selvfølge.

BEHAGELIG INNEKLIMA FRA

  • gulvvarme
  • varmepumpe
  • ventilasjon
  • vannbåren varme