Multikomfort verdier

Behagelig lys

Behagelig lys
Riktig belysning, og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming.

Størrelse og plassering av vinduer og dører ivaretar god isolasjon og gir riktig og naturlig lys.

Arkitekturen ivaretar mulighetene for naturlig solavskjerming i bygningsstrukturen.

BEHAGELIG LYS VED

  • baderomsbelysning