Multikomfort verdier

Vedlikeholdsvennlig

Vedlikeholdsvennlig
Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi, tilpasset alle livsfaser.

Produktene skal være designet og utviklet slik at vedlikeholdet blir så enkelt som mulig.

Det skal foreligge gode serviceavtaler  som ivaretar daglig stabil drift.

DETTE GIR ENKELT VEDLIKEHOLD

  • rustfritt
  • porselen
  • glatte overflater
  • rene linjer