Havblikk 45

Byggeskikk

Havblikk 45 har også en løsning som er forholdsvis åpen, og hovedstuen har åpent opp til skråhimlingen.

Boligen inneholder tre soverom. Bjørk og eik er brukt som hovedtreslag i interiøret. Veggene er hovedsakelig hvitmalt gips, med innslag av bjørkefiner. Spilehimlingen i bjørk preger huset og gir det en stor detaljrikdom. Treslagene er brukt på ulike måter for å prege huset og oppnå en særlig arkitektur og stemning.

yttervegg.jpg

Primærkledningen er en svartbeiset, dobbeltfalset 22x173 mm kledning. Denne er utviklet i et samarbeide mellom Moelven, Sjo Fasting AS og Høie & Ueland. Arkitektens ønske var en liggende kledning med et homogent og kraftig uttrykk. Kledningen står i kontrast til sponkledningen og vestlandskledningen til de to andre husene.

Grunnmuren 

grunnmur.jpg

Grunnmuren er av kjerneisolert betong med 50 mm innvendig påforing. Denne løsningen er ikke like energieffektiv som Leca og Jackon, men det er en mye brukt løsning i Rogaland. Dette gir en U-verdi på 0,18 W/m2K.

Byggemetode

byggemetode.jpg

Ytterveggene er levert som ferdige elementer fra Optimera Byggsystemer, mens bjelkelag og taksperrer er levert som konstruksjonspakker. Moelvens Iso3 bindingsverk er brukt i veggene, og smalt limtre er brukt til bjelkelag og taksperrer.

Ytterveggene

yttervegg-tegning.jpgTil ytterveggene er benyttet 300 mm Iso3 med 48 mm innvendig påforing. Kledningen er liggende 22x173 mm malt dobbeltfalset gran. Vindsperren er Gyprock sin Glasrock Storm. Isolasjonen er 300 + 50 mm Glava Extrem 33. Med innvendig kledning gir dette en U-verdi på 0,10 W/m2K. U-verdikravet i TEK10 er 0,18 W/m2K med et minstekrav på 0,22/m2K.

Varme og ventilasjon

Boligen har et Nilan Compact P UVP 5KW varme- og ventilasjonsanlegg. Anlegget leverer ventilasjon og gjenvinning av avtrekksluft, samt gulvvarme til alle rom. Energien hentes fra varmepumpe og strøm. For å ta vare på varmegjenvinningen benyttes en akkumulasjonstank på 210 liter. Gjenvinningsgraden på ventilasjonen er på 85 %. Anlegget har også en svalfunksjon. Boligen kan også bruke energi fra fjernvarmeanlegg.