Havblikk 47

Byggeskikk

I Havblikk 47 får man følelsen av å leve og bo i tre. Ask er brukt som hovedtreslag, og det er glattpanel på vegger og i himling.

Veden er godt synlig, med tydelige årringer. Trappekjernen og kjøkken er gipset og hvitmalt. Havblikk 47 har den tetteste løsningen. Boligen inneholder fem soverom, med mulighet for ytterligere to midlertidige rom. Primærkledning er en karakteristisk, sagd sponkledning.

grunnmur.jpg

Grunnmuren

Til grunnmuren er det benyttet Leca 350 mm Isoblokk med 50 mm innvendig påforing. Dette gir en U-verdi på 0,12 W/m2K.

byggemetode.jpg

Byggemetoden

Bærekonstruksjonen, som er i tre, er levert som konstruksjonspakke fra Optimera Byggsystemer. Det er brukt I-profiler i vegger, tak og bjelkelag.

Ytterveggene

yttervegg3.jpg

Til ytterveggene er det benyttet 300 mm I-profiler med 48 mm innvendig påforing. Dampsperren er inntrukket. Kledningen er en skåret malmfuru sponkledning. Det er brukt en 12 mm asfalt vindsperre. Isolasjonen er 300+50 mm Glava Extrem 33. Med innvendig kledning gir dette en U-verdi på 0,11 W/m2K. U-verdikravet i TEK10 er 0,18 W/m2K med et minstekrav på 0,22 W/m2K.

yttervegg-tegning.jpg

Varme og ventilasjon

Boligen har et Nilan Compact P GEO 3 varme- og ventilasjonsanlegg. Anlegget leverer ventilasjon, gjenvinning, avtrekksluft, samt gulvvarme til alle rom. Energikilden er jordvarme (borehull), solfangere og strøm. For å ta vare på solenergien er det satt inn en akkumulasjonstank på 210 liter. Gjenvinningsgraden på ventilasjonen er på 85 %. Anlegget har også svalfunksjon. Boligen kan også bruke energi fra fjernvarmeanlegg.