Pressemeldinger

Bakgrunnsnotat om utforming av arkitektfirmaet Snøhetta

MULTIKOMFORT-HUSET PÅ RINGDALSKOGEN

Notat om utforming

2014-09-12

Snøhetta er en av partnerne i ZEB ( The  Research Center on Zero Emission Buildings). Multikomfortbygget er et samarbeid mellom Snøhetta, Sintef, Brødrene Dahl ( som også er partnere i ZEB) og Optimera.

Huset er utformet som en enebolig, men skal i første omgang brukes til å demonstrere og undervise i hvordan man kan bygge plusshus med integrerte bærekraftige løsninger. 

Karakteristisk helning mot sørøst

Huset i hagen har en karakteristisk helning mot sørøst og en skrånende takflate kledt med solcellepaneler og solfangere. Det er disse elementene, sammen med energibrønner i bakken, som sørger for drift av familiens bolig og el-bil! For at dette skal være en realitet så må arkitektur og teknikk spille på lag og sørge for optimalisering av både komfort og energiforbruk. Boligfunksjonenes behov for dagslys, utsyn og kontakt med landskap og uterom er samstemt med behovet for å balansere tette vegger og vinduspartier. Oppvarming og kjøling er søkt løst passivt ved å være bevisst på glassflater og himmelretninger, husets geometri og volum samt bruk av materialer med termiske egenskaper. Materialer på innvendige overflater er valgt ut i fra både estetiske verdier og ønsket om å bidra til god luftkvalitet.

Utvendig atrium

Et utvendig atrium med peis og langbord sørger for at livet på kjøkkenet kan flyttes ut i hagen fra tidlig på våren til sent på høst! En følelse av hytteliv i et rom med vegger av stablet ved og murstein fra et fjøs som hadde utspilt sin rolle.

Landskap

Landskapet er utformet som et hageanlegg der besøkende kan vandre rundt bygget og oppdage de ulike elementene som gjør dette til et litt annerledes boligprosjekt. Anlegget har svømmebasseng som er oppvarmet med solfangere og en vedfyrt badstue, dusj og boder som skjerm mot naboer. En frokostplass på østsiden er hellelagt med resirkulerte tømmerklosser som gir et lunt underlag.

Miljøambisjoner innvirker på formgivningsprosessen

Høye miljøambisjoner setter nye parametere på dagsorden i formgivningsprosessen. Nye verktøy tas i bruk, fagdisiplinene jobber tettere tidligere og kravene til dokumentasjon er langt høyere. Særlig fokuset på materialvalg og mengder er nytt i en tidlig utviklingsfase og genererer nye og innovative designprosesser på et tverrfaglig nivå. Utformingen av et ambisiøst miljøprosjekt vil slik preges både av kunnskap om ny teknologi, kunnskap om lokale energiressurser og andre aspekter ved stedets naturgitte egenart, kunnskap om materialer og byggeteknikk, samt bevissthet i forhold til lokalisering og orientering med tanke på å utnytter energiressursene optimalt.

Om Snøhetta

Snøhetta ble etablert i 1989 og er lokalisert i Oslo, Norge og New York City, USA. Firma, som er navngitt etter fjellet Snøhetta på Dovre, har rundt 160 medarbeidere, fra 27 forskjellige nasjonaliteter, som arbeider med prosjekter i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og USA. 

Snøhetta er et transdisiplinært kontor, hvor arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og grafiske designere jobber tett sammen i team. 

Forståelsen for miljø, bærekraft og sosiokulturelle forutsetninger er essensiell i utviklingen av deres prosjekter og de legger stor vekt på å utrede prosjektets muligheter tidlig i prosessen. 

Kontoret har er rekke prosjekter som bla.National September 11 Memorial Pavilion i New York, King Abdulaziz Center for World Culture i Saudi Arabia, Lascaux Caves i Frankrike og San Francisco Museum og Modern Art i USA.

I 2004 mottok Snøhetta Aga Khan prisen for Biblioteket i Alexandria, og ble i 2009 tildelt Mies van der Rohe utmerkelsen for Operaen i Oslo. 

For mer informasjon, kontakt seniorarkitekt MNAL Tine Hegli på 97144653 eller kommunikasjonsansvarlig Elin Helgeland Nilsen på 46429567.

snohetta.com