Aktuelt

Utslipp ved bruk av bygningsmaterialer

Utslipp ved bruk av bygningsmaterialer

Bygninger bidrar med vesentlige CO2-utslipp, ikke bare gjennom energibruk i driftsfasen, men også gjennom materialbruk i byggefasen.

Dette er et relativt nytt fokusområde med en spennende utvikling, og ved å behandle bygget som en helhet gjennom dets levetid endres fokus.

Samspillet i designfasen blir veldig viktig, og arkitekter og ingeniører som beregner energibruk til bygget og utslipp fra materialer har jobbet tverrfaglig sammen.

I Multikomfort-prosjektet har ZEB (Zero Emission Buildings) vært involvert fra starten, og de har foretatt alle beregninger av utslippene fra materialbruken. Dette har påvirket beslutninger som ble tatt underveis.

I energiregnestykket i dette dokumentet er CO2-utslippene omregnet til kWh ved bruk av faktoren 0,132 kg CO2/kWh. Samlet CO2-utslipp fra bygningsmaterialene er beregnet til 6,24 kg CO2/m2 * år.

 

Tabellen under viser fordeling av utslipp på de forskjellige bygningsmaterialer. Tabell og alle data er hentet fra ZEB-rapporten «Green house gas emission from the materials used in a ZEB-residential pilot, Larvik Norway» av Torhildur Kristjansdottir med flere.