Aktuelt

Måling av U-verdier

Måling av U-verdier

Prosjektering av tette og godt isolerte hus er blitt standard, og bransjen har fått gode løsninger for hvordan dette skal beregnes. Imidlertid er det lite kunnskap om hvor gode veggene og takene faktisk er i husene vi bygger.

Saint Gobain er opptatt av å dokumentere kvaliteten i sine løsninger, og har utviklet en forenklet metode for både å måle det totale varmetapstallet samt varmetapet og u-verdien for de forskjellige bygningselementene.

Testen består i å varme opp bygget over en viss periode, for så å la bygget avkjøles igjen. Dette er en standard måte å teste på, men Saint-Gobain har forenklet metoden og utviklet en metode som gjør at testen kan gjennomføres i løpet av en natt.

Varmetapet finner man ved å analysere kurvene. Vi har gjennomført denne testen for Multikomforthuset på Ringdalskogen, og resultatene viser at bygget holder det vi har prosjektert og lover.

Measure_2.png

Measure_1.png