Aktuelt

Rørleggerne må fokusere på å redusere støynivået

Rørleggerne må fokusere på å redusere støynivået

Vi har spurt vår partner, Geberit, om hva rørleggeren bør tenke på ifht støynivået fra de sanitære tekniske installasjonene og forplantning av strukturlyd.

Støy fra avløpsrør er sjenerende og lyddemping fra sanitære installasjoner bør ha større fokus i både leilighetsbygg og boliger. Grenseverdiene for lydnivå skal også overholdes i eget sanitæranlegg i egen bolig. 2012 versjonen av NS 8175 (Lydforhold i bygninger) påpeker dette.

Vi ser mange klagesaker fra støy i boligbygg og støynivå fra nedskylling fra toalett har mest klager fra beboere, påpekte Knut Haugen hos Brekke & Strand Akustikk AS på Geberit sitt lydseminar i Oslo nylig.   

Mye kan gjøres med god planlegging i lydgunstige rørføringer og konstruksjoner.  

Med støydempende plastrørtyper og produkter samt å vibrasjonsisolere avløpsrør fra konstruksjon er det mulig få lave lydnivåer. Gode løsninger og systemer her vil også effektivisere bygging og redusere kostnader for byggherrer og involverte entrepenører, sier seniorkonsulent Arvid Aalen hos Geberit. 

Lyddempende avløpsrørsystemer bør velges i mye større grad i eneboliger og boligbygg. Lydnivåer på innovative plastrørtyper demper opptil 12 dB(A) sammenlignet med standard plastrør, men dette avhenger av type rørsystem og løsninger. Rørleggerne og byggentrepenører må fokusere mer på å hindre forplantning av strukturlyd og redusere luftlyd for å få ned støynivået fra de sanitære tekniske installasjoner, påpekte Arvid Aalen hos Geberit i lydseminaret.

Les mer om Geberit sine bygningsavløp her.