Om Multikomfort

For liten og stor – fagmann og familie

Uansett om du er fagmann, boligutbygger eller boligeier har Multikomfort verdi både under bygging og ved ferdig resultat.
Rorlegger

Multikomfort er en standard som settes på utvalgte og kjente produkter og løsninger. Standarden er utviklet for å gjøre byggeprosessen enklere og mer effektiv. Energiregnskapet viser bedret lønnsomhet, og risikoen for ikke å levere i henhold til gjeldene krav reduseres.

Som bransjeledende innen bygg og VVS kan kundene av Optimera og Brødrene Dahl hente komplette løsninger effektivt og lett tilgjengelige over hele landet. Multikomfort gjør det enkelt for håndverkerne å jobbe med kjente og standardiserte produkter, mens utbygger bedre kan prosjektere og kontrollere lønnsomheten.

For sluttbruker er Multikomfort en garanti for optimalt bomiljø. Løsninger og produkter er alltid innenfor kravene som gjelder i dag, men i tillegg baserer Multikomfort seg på framtidens teknologi, det vil si muligheter som overgår dagens krav. 

Multikomfort er optimal utnyttelse av energi som reduserer utgifter til strøm, vann og varme, og det er byggetekniske løsninger som sikrer best mulig komfort der vi oppholder oss. Dessuten er det en standard som gir riktige føringer for bransjen.