Multikomfort verdier

God støydemping

God støydemping
Materialer og løsninger som gir god støydemping og riktig akustikk.

Løsninger som reduserer støy er gjennomgående.

Tekniske installasjoner plasseres slik at de ikke høres, og optimal støydemping er etablert både mellom boligens rom og mot det utvendige.

STØYDEMPENDE PRODUKTER

  • sisterner
  • rør i rør
  • avløpsrør
  • varmepumper