Pressemeldinger

Opplærings- og kompetansesenter for Multikomfort

PRESSEMELDING Larvik, 17. september 2014

Åpner Nord-Europas råeste plusshus

I dag åpner Brødrene Dahl og Optimera Nord-Europas råeste plusshus. Plusshuset forsyner seg selv med energi og kan i tillegg levere overskuddselektrisitet tilbake til strømnettet, lade familiens elbil eller varme opp svømmebassenget. Hensikten med prosjektet er å demonstrere dagens energieffektive teknologi for nybygg og rehabilitering. 

Forskningssenteret ZEB hos Sintef og arkitektfirmaet Snøhetta har vært vesentlige bidragsytere til prosjektet.   

– I plusshuset viser vi løsninger som kan redusere Norges miljøfotavtrykk. Som markedsledere er det naturlig at vi tar en ledende posisjon også innenfor dette området, sier adm. dir. Asbjørn Vennebo i Optimera.

– På Ringdalskogen skal vi demonstrere og lære opp hele Norges byggebransje i å levere energieffektive løsninger. Vi skal dessuten vise at energieffektivitet ikke nødvendigvis medfører triste bygninger med frimerkestore vinduer, sier Vennebo. 

Samarbeidspartner adm. dir. Roger Lunde i Brødrene Dahl legger til:

– Kompetansebygging for ansatte og kunder er en viktig del av satsingen vi nå gjør sammen med Optimera. Vi tilrettelegger for at ansatte, rørleggere, entreprenører, boligprodusenter, byggmestre og andre håndverkerbedrifter kan levere løsningene over hele landet. Dette er ny og innovativ  teknologi. Vi senker terskelen ved å demonstrere og gi opplæring i teknologien og gode løsninger. 

Optimera og Brødrene Dahl er eid av Saint-Gobain. Konsernsjef Kåre Malo i Saint-Gobain Nordic står for åpningen. Det nye, høyteknologiske huset er designet av Snøhetta arkitekter. Snøhetta har formet et hjem for framtiden med utpreget bruk av naturmaterialer både inne og ute. ZEB (The Research Center on Zero Emission Buildings) har hatt en sentral rolle i å sette sammen miljøløsningene som er basert på komponenter og produkter som er tilgjengelig og "hyllevare" på markedet i dag. 

I følge Enova står Norges 2,2 millioner  husholdninger for et årlig energibruk på om lag 45 TWh (terrawattimer), tilsvarende nær 27 prosent av den totale energibruken. Beregnet energibruk i norske yrkesbygninger i 2010 var på 35,4 TWh – ca. 21 prosent av totalforbruket. 

– Effektiviseringspotensialet er på mange terrawattimer. Men, det rekker ikke å bygge et og annet signalbygg. Potensialet må bli tatt ut ved rehabilitering av eksisterende bolig- og bygningsmasse og ved oppføring av nye boliger og næringsbygg, sier Vennebo. 

Betegnelsen ”plusshus” henspeiler på at huset gir overskudd av elektrisitet og at CO2-regnskapet går i pluss. Plusshuset bidrar positiv til miljøet. Dette er mulig fordi det er benyttet materialer med lavest mulig eller ingen CO2 belastning og gjennom høyteknologiske løsninger som produserer energi utover behovet til daglig drift. Energien hentes fra sol, grunnvann og varmegjenvinning fra avløpsvann. Overskuddsenergien kan distribueres til strømnettet eller for eksempel lade elbilen eller varme svømmebassenget. Huset i Larvik er utstyrt med eget svømmebasseng i form av en resirkulert, 40 fots skipskontainer. 

Multikomfort er konseptnavnet Saint-Gobain, Brødrende Dahl og Optimera bruker på sin nye energisatsing. Kompetansesenteret på Ringdalskogen retter seg mot våre kunder og ansatte samt andre aktører i verdikjeden som eksempelvis arkitekter, utbyggere og RIB'er. 

– Med Multikomfort dekker vi miljø/energieffektivitet, design, inneklima, lys, lyd, vedlikeholdsvennlighet, trygge løsninger og lønnsomhet Multikomfort blir en integrert del av vårt kundetilbud sier Asbjørn Vennebo. 

/forslag bildetekst/

Ved siden av å generere nok energi til eget forbruk, kan Nord-Europas råeste plusshus distribuere energi videre til strømnettet, lade elbilen eller varme et svømmebasseng.

– Med Plusshuset tar vi ansvar for å vise veien til miljøvennlig bygging og rehabilitering med energiløsninger og byggeteknikk som er på markedet i dag, sier adm. dir Roger Lunde i Brødrene Dahl og adm. dir. Asbjørn Vennebo i Optimera. 

 

Multikomfort bidrar til miljøvennlig bygging og rehabilitering i praksis, og inkluderer byggebeskrivelser og løsninger som Optimera og Brødrene Dahl garanterer at fortløpende vil være i henhold til gjeldene krav for VVS- og byggebransjen. For mer informasjon om Multikomfort og huset ved Ringdalskogen, se www.multikomfort.no 

Optimera AS er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 140 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Trend og Byggi. Montér er Optimeras kjedekonsept for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere.

Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VA, industri, marine, olje & gass, vannkraft og samferdsel. Konsernet har 1350 medarbeidere og en omsetning på over 6 milliarder kroner. Brødrene Dahl driver virksomhet på 72 steder i Norge og har flere datterselskaper og eksportvirksomhet. 

Brødrene Dahl og Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193.000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer. Saint-Gobain har som ambisjon å utvikle fremtidens materialer og løsninger. Saint-Gobain er verdensledende innen utvikling av bærekraftige boliger, og designer, produserer og distribuerer byggematerialer med innovative løsninger for å møte markedets krav tilknyttet vekst, energieffektivitet og miljø.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

• Herman Larssen, kommunikasjon- og markedsdir. VVS, Brødrene Dahl AS, 901 42 741

• Stene Bergsløkken, Optimera Byggsystemer, 91787830

• Pressekoordinator Christian Sømme i Viis på 92050147