Aktuelt

Bygge under telt

Bygge under telt

I planleggingen av dette prosjektet ble det tidlig bestemt av vi skulle bygge under telt.

Vi så at det ville gjøre oss uavhengig av vær og vind, og at behovet for uttørking av konstruksjonen ble unødvendig.

Bygget er planlagt med solide passive energitiltak, 500mm mineralull i gulv mot krypkjeller og i tak, samt 350 mm mineralull i klimaveggen.

Her er det viktig at konstruksjonsvirke inneholder minimalt med fukt ved isolering.

Vi sparte mye tid ved å unngå en langvarig tørkeprosess.

Effektiv og fleksibel fremdrift.

Vi kunne sjonglere med rekkefølgen på normal byggeteknikk. Blant annet isolere bjelkelag og tak før utvendig klimaskjerm ble montert. Det ga oss fordeler som forenklet og effektiviserte produksjonen.

Bygget er konstruert med bæresystem i limtre. Det ble montert dragere med solid egenvekt som ga noen utfordringer. Byggmestrene løste det på en bra måte, men her kunne vi fått en mere effektiv produksjon uten telt. 

Montasje av telt krever en solid stålkonstruksjon/stilas og er kostbart. I et normalt byggeprosjekt av en enebolig dreier det seg fort om mellom 80-150000,- kr. eks. mva. 

Dersom vi skal oppsummere så langt ser vi helt klart at vi ikke kunne gjennomført prosjektet innenfor planlagt tidsramme uten å bygge under telt. Vi vet at fuktighet påført i byggeperioden er årsak til betydelige skader og reklamasjoner på nye bygg.

Samtidig kan vi ikke basere oss på å planlegge at fremtidige bygg skal bygges under telt. Til det er kostandene for store. Vi må lære oss å gjennomføre effektive byggeprosesser med utstrakt bruk av prefabrikkerte konstruksjonspakker eller ferdige veggelementer.