Aktuelt

Gjenbruk av materialer

Gjenbruk av materialer

Bygg- og anleggssektoren i Norge sto for 1,9 millioner tonn avfall i 2012, og dette var en økning på 18 prosent fra 2011.

Det meste av CO2 -utslippene fra byggebransjen er knyttet til produksjon av materialer,

men det er ikke alltid at man kan oppnå miljømessige gevinster ved gjenbruk. Hvis bearbeiding av gjenbruksmaterialene krever mye energi, og det er lang transport til og fra mellomlagring, kan det i noen tilfeller bli lite miljøvennlig. Dette må vurderes i hvert enkelt prosjekt.

Avfallshierarkiet nedenfor  viser prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Det mest effektive tiltaket som kan gjennomføres på lengre sikt er jo selvfølgelig å hindre at avfall oppstår.

  •       AVFALLSREDUKSJON – lage mindre avfall
  •       OMBRUK/GJENBRUK – bruke ting om igjen
  •       MATERIALGJENVINNING – lage nytt av brukt
  •       ENERGIUTNYTTELSE – brenne
  •       DEPONERING – legge på fylling

 

Gjenbruk er nummer to på listen i avfallshierarkiet og derfor et betydelig miljøtiltak.

Multikomfort-huset på Ringdalskogen gjenbruker:

Tegel. Det gir en miljøgevinst med betydelig CO2-utslipp i produksjonsfasen. Samtidig fungerer det som "termisk masse" i energiregnskapet for boligen.

Skipscontainer som basseng. Betydelig besparelse i CO2-utslipp.

Jernbanesviller (naturimpregnert og ikke tilsatt kjemisk impregnering) som forstøtningsvegg, fasadeforblenning, skulptur og platting (tverrsnitt).