Aktuelt

Vant internasjonal bærekraftpris

Vant internasjonal bærekraftpris

«Med Multikomfort-huset har vi ønsket å synliggjøre byggetekniske løsninger som hever komforten og ivaretar miljøet, samtidig som løsningene gir lave energikostnader og i norsk tradisjon er utformet med utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Vi viser fremtidens byggestandard med teknologi og produkter som er fullt ut tilgjengelig i dag», skriver Optimera og Brødrene Dahl i en felles kommentar til utnevnelsen.

WAN Awards er verdens største arkitekturvurdering. I sitt syvende år deltar 1379 prosjekter som blir vurdert av 317 internasjonale dommere. Prisen deles ut innenfor et 20-talls kategorier hvor bærekraftige bygninger (WAN Sustainable Buildings) er en av disse. Prisen går til byggeprosjekter som er bærekraftige uten å gå på kompromiss med godt design.

Mer om WAN Awards-utnevnelsen her.